GRUPA AZOTY SA: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 15 / 2024 Data sporządzenia:...

GRUPA AZOTY SA: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 15 / 2024 Data sporządzenia:...