GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Szacunkowa wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za okres 01.01-31.03.2024 r.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:GKI_Szacunkowa_wysokosc_skonsolidowanych_przychodow_1Q2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA...

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.: Szacunkowa wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za okres 01.01-31.03.2024 r.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:GKI_Szacunkowa_wysokosc_skonsolidowanych_przychodow_1Q2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA...