GRUPA RECYKL: Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2023r.

Zarząd spółki Grupa Recykl S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu...

GRUPA RECYKL: Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2023r.

Zarząd spółki Grupa Recykl S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu...