HiProMine S.A.: Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 sierpnia 2022 r.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Uchwaly_podjete_podczas_obrad_ZWZ_17.08.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO...

HiProMine S.A.: Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 sierpnia 2022 r.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Uchwaly_podjete_podczas_obrad_ZWZ_17.08.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO...