iConsent – aplikacja do udzielania zgody na stosunek

W związku z niedawnymi zmianami w duńskim prawie, dotyczącym stosunków seksualnych, powstała specjalna aplikacja mająca udowodnić, że druga strona zgodziła się na współżycie.

iConsent – aplikacja do udzielania zgody na stosunek

iConsent – aplikacja do udzielania zgody na stosunekW związku z niedawnymi zmianami w duńskim prawie, dotyczącym stosunków seksualnych, powstała specjalna aplikacja mająca udowodnić, że druga strona zgodziła się na współżycie.