IDH DEVELOPMENT S.A.: Uzupełnienie raportu 13/2019 z dnia 20.11.2019r.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 24 / 2021 Data sporządzenia: 2021-06-22...

IDH DEVELOPMENT S.A.: Uzupełnienie raportu 13/2019 z dnia 20.11.2019r.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 24 / 2021 Data sporządzenia: 2021-06-22...