IMPERA ASI S.A.: Zawarcie przez akcjonariuszy Spółki umów dotyczących warunków transakcji sprzedaży akcji Spółki w ramach wezwania

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 3 / 2021 Data sporządzenia:...

IMPERA ASI S.A.: Zawarcie przez akcjonariuszy Spółki umów dotyczących warunków transakcji sprzedaży akcji Spółki w ramach wezwania

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 3 / 2021 Data sporządzenia:...