INCANA SA: Zmiana praw z instrumentów finansowych - zniesienie uprzywilejowania akcji serii A Spółki

Zarząd INCANA S.A. z siedzibą w Ścinawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI 14/2020 z dnia 9 listopada 2020 r., EBI nr 15/2020 z dnia 9 listopada 2020 r., EBI nr 17/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. oraz...

INCANA SA: Zmiana praw z instrumentów finansowych - zniesienie uprzywilejowania akcji serii A Spółki

Zarząd INCANA S.A. z siedzibą w Ścinawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI 14/2020 z dnia 9 listopada 2020 r., EBI nr 15/2020 z dnia 9 listopada 2020 r., EBI nr 17/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. oraz...