Inflacja w Polsce osiągnęła pełnoletność i jest najwyższa od 26 lat. GUS zmienił koszyk dóbr i usług

Zgodnie z przewidywaniami ekonomistów inflacja konsumencka w Polsce w lutym ustanowiła nowy wieloletni rekord, ale nie sięgnęła 20%.

Inflacja w Polsce osiągnęła pełnoletność i jest najwyższa od 26 lat. GUS zmienił koszyk dóbr i usług

Zgodnie z przewidywaniami ekonomistów inflacja konsumencka w Polsce w lutym ustanowiła nowy wieloletni rekord, ale nie sięgnęła 20%.