Inflacja w strefie euro coraz bliżej celu EBC

Inflacja HICP w strefie euro znalazła się już bardzo blisko 2-procentowego celu Europejskiego Banku Centralnego. Proces dezinflacji został wsparty przez efekt wysokiej zeszłorocznej bazy na cenach energii.

Inflacja w strefie euro coraz bliżej celu EBC

Inflacja HICP w strefie euro znalazła się już bardzo blisko 2-procentowego celu Europejskiego Banku Centralnego. Proces dezinflacji został wsparty przez efekt wysokiej zeszłorocznej bazy na cenach energii.