INNO-GENE: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy INNO-GENE S.A. w dniu 27.09.2023 r.

Zarząd Spółki INNO-GENE S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (ZWZ), które odbyło się w dniu 27. września 2023 r. w Poznaniu w siedzibie Spółki.ZWZ odstąpiło od podjęcia...

INNO-GENE: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy INNO-GENE S.A. w dniu 27.09.2023 r.

Zarząd Spółki INNO-GENE S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (ZWZ), które odbyło się w dniu 27. września 2023 r. w Poznaniu w siedzibie Spółki.ZWZ odstąpiło od podjęcia...