INTELIWISE: Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InteliWise S.A.

Zarząd INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że w dniu 17 sierpnia 2022 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza Efecte Oyj z siedzibą w Espoo, Finlandia („Akcjonariusz”),...

INTELIWISE: Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InteliWise S.A.

Zarząd INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że w dniu 17 sierpnia 2022 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza Efecte Oyj z siedzibą w Espoo, Finlandia („Akcjonariusz”),...