INTERSPORT S.A.: Zawarcie Aneksu do Umowy z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 4 / 2021 ...

INTERSPORT S.A.: Zawarcie Aneksu do Umowy z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 4 / 2021 ...