Interwencja słowna Banku Anglii

Bank Anglii oświadczył, że śledzi uważnie sytuację na rynkach finansowych i nie zawaha się zmienić stóp procentowych jeśli będzie to konieczne, informuje Reuters.

Interwencja słowna Banku Anglii
Bank Anglii oświadczył, że śledzi uważnie sytuację na rynkach finansowych i nie zawaha się zmienić stóp procentowych jeśli będzie to konieczne, informuje Reuters.