INVESTEKO S.A.: Korekta raportu nr 6/2022 ESPI - Otrzymanie pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie dla projektu inwestycyjnego w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych w technologii PLC (PlasticLifeCycle)

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 7 / 2022 ESPI Data sporządzenia:...

INVESTEKO S.A.: Korekta raportu nr 6/2022 ESPI - Otrzymanie pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie dla projektu inwestycyjnego w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych w technologii PLC (PlasticLifeCycle)

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 7 / 2022 ESPI Data sporządzenia:...