IZOLACJA: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Lista_akcjonariuszy_ZWZA_06.2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ...

IZOLACJA: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Lista_akcjonariuszy_ZWZA_06.2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ...