Jak pokonać koronawirusowy kryzys. Oto rekomendacje dla polskiej polityki fiskalnej

VAT, CIT, Akcyza. Federacja Przedsiębiorców Polskich przygotowała rekomendacje dla polskiej polityki fiskalnej, które mają zwiększyć wpływy do budżetu i stymulować gospodarkę w czasie wychodzenia z kryzysu wywołanego pandemią koronawriusa

Jak pokonać koronawirusowy kryzys. Oto rekomendacje dla polskiej polityki fiskalnej
VAT, CIT, Akcyza. Federacja Przedsiębiorców Polskich przygotowała rekomendacje dla polskiej polityki fiskalnej, które mają zwiększyć wpływy do budżetu i stymulować gospodarkę w czasie wychodzenia z kryzysu wywołanego pandemią koronawriusa