JR HOLDING ASI S.A.: Sprzedaż 8.261.239 akcji Columbus Energy S.A. oraz 100% udziałów KPM Invest sp. z o.o.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 38 / 2022 Data sporządzenia:...

JR HOLDING ASI S.A.: Sprzedaż 8.261.239 akcji Columbus Energy S.A. oraz 100% udziałów KPM Invest sp. z o.o.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 38 / 2022 Data sporządzenia:...