Jubileuszowe Welconomy Forum in Torun „O obrocie rzeczywistości społecznej”

  W dniach 3-4 kwietnia 2023 r. odbędzie się jubileuszowy XXX kongres społeczno-gospodarczy „Welconomy Forum in Torunń”. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń tego typu…

Jubileuszowe Welconomy Forum in Torun „O obrocie rzeczywistości społecznej”

 

W dniach 3-4 kwietnia 2023 r. odbędzie się jubileuszowy XXX kongres społeczno-gospodarczy „Welconomy Forum in Torunń”. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń tego typu w Polsce.

Welscience in Bydgoszcz „Covid. Doświadczenie społeczne”

Planowana Sesja Inauguracyjna XXX „Welconomy Forum in Torun” odbędzie się pod nazwą „O obrocie rzeczywistości społecznej”. Organizatorzy zapowiadają także szereg paneli tematycznych: „Być jak…młody Kopernik”, „Infrastruktura kolejowa a wzrost i rozwój gospodarczy”, „Czy i jak polska zbrojeniówka wykorzysta konflikt zbrojny Rosja-Ukraina”, „Nowe trendy na rynku pracy w 2023 roku”, „Sieć przedsiębiorczych kobiet na obszarze wiejskim”, „Medyczny e-commerce nowej generacji. Jak AI pomaga rozwiązać problemy rynku ochrony zdrowia?”, „Samorządy lokalne w perspektywie starzenia się mieszkańców”, „Rządy sztucznej inteligencji. Jak algorytmy przewidują potrzeby konsumentów i wyznaczają trendy?”, „UNESCO w służbie ochrony dziedzictwa kultury. Wyzwania i szanse”, „Jak samorządy radzą sobie z wychodzeniem z kryzysu?”, „Srebrna ekonomia społeczna”, „Odbudowa krajowego przemysłu farmaceutycznego – potrzeby i możliwości”, „Jak radzi sobie branża budowlana w czasach kryzysu?”, „Trzydzieści lat minęło, lecz co dalej? Rzecz o patriotyzmie jutra”, „Rekomendacje zmian w polskim systemie ochrony zdrowia”, „Cyberbezpieczeństwo w transformacji cyfrowej”, „Podatki w Polsce. Ocena Polskiego Ładu”, „Innowacyjne lotnisko – najważniejsze trendy w branży lotniczej”, „Szanse i zagrożenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce”, „Odbudowa Ukrainy po wojnie – jakie gospodarcze korzyści może uzyskać Polska?”, „Koleje regionalne jako czynnik zrównoważonej mobilności w polskich aglomeracjach”, „Bezpieczeństwo energetyczne jako podstawa rozwoju nowoczesnego społeczeństwa i gospodarki”, „Zmiany unijnego prawodawstwa dotyczącego jakości wody i ścieków. Wyzwania dla gmin i sektora usług wodno-ściekowych”, „Współczesne wyzwania w dziedzinie zagospodarowania odpadów opakowań spożywczych”, „AgroWelconomy” i „Kobiety w centrum”.

XXIX Welconomy Forum in Toruń w trakcie wojny

Nowością w formule Welconomy Forum in Torun” będzie Debata Senacka: „Jak parlament powinien czuwać nad praworządnością i funduszami z Unii Europejskiej?” Podczas uroczystej gali XXX „Welconomy Forum in Torun” w poniedziałek 3 kwietnia 2023 r. zostaną przyznane nagrody Ambasador Instytut Biznesu oraz Certyfikaty Jakości Instytutu Biznesu.

Wśród uczestników, którzy zapowiedzieli swoją obecność na XXX kongres społeczno-gospodarczy „Welconomy Forum in Torun” są Elżbieta Piniewska – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Artur Martyniuk – Prezes Polregio, Witold Słowik – Prezes PCO, Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej w latach 2018-2020, dr Joanna Nieżurawska – Prezes Fundacji Międzynarodowy Instytut Edukacji i Rozwoju Osobistego (MIERO), wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Agnieszka Odachowska – Prezeska Fundacji Razem dla rozwoju obszarów wiejskich, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet, Aleksandra Jakimowicz – wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Kobieta e-commerce 2022, Business Development Manager, dr inż. Anita Richert-Kaźmierska – Rada ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy Regionalnej i Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych na Politechnice Gdańskiej – Wydział Zarządzania i Ekonomii,  Dominika Piotrowska – Radna Miasta Golubia-Dobrzynia, Krzysztof Kwiatkowski – Senator Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Przewodniczący Senackiej Komisji Ustawodawczej, Prezes Najwyższej Izby Kontroli w latach 2013-2019, dr n. o zdr. Marcin Mikos – Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie – Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych, prof. dr hab. Marek Rocki – Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w latach 1999-2005 oraz 2016-2020, dr Jacek Janiszewski – Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca”, Minister Rolnictwa w latach 1997-1999, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – Prezes Warsaw New Tech University Foundation, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w latach 2012-2020, Aleksander Serwiński – prawnik, doradca podatkowy, Menadżer Działu Eksperckiego w Kancelarii Mentzen, Stanisław Wojtera – Prezes Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu, dr Sławomir Mentzen – Kancelaria Mentzen, Moderator: Rafał Baniak – Prezes Zarządu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Hubert Biskupski – Zastępca Redaktora Naczelnego „Super Expressu”, Dorota Jakuta – członek Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego,  dr hab. Małgorzata Gotowska, prof. PBŚ – Prorektor ds. kształcenia i spraw Studenckich –  Politechnika Bydgoska, Ryszard Bober – Senator Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Magdalena Sobkowiak – Prezes Stowarzyszenia Kobiety w Centrum.

Obiektyw Gospodarczy dla Instytutu Biznesu

„Na kongresie Welconomy Forum in Torun warto bywać. Tu panuje wspaniała atmosfera, sprzyjająca merytorycznym dyskusjom, w których biorą udział przedsiębiorcy, naukowcy, politycy, samorządowcy i dziennikarze.” – Wyjaśnia Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu – wielokrotny uczestnik Welconomy Forum in Torun. – „Ferment intelektualny stanowi doskonała inspirację dla przyszłych przedsięwzięć. Spotkania to także okazja do networkingu na najwyższym poziomie. Dla mnie uczestnictwo w kongresie jest za każdym razem ważnym doświadczeniem. Jestem przekonany, że XXX Welconomy Forum in Torun okaże się wyjątkowe.” – Twierdzi Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu

Organizatorem jubileuszowego XXX kongresu społeczno-gospodarczego „Welconomy Forum in Torun jest Stowarzyszenie „Integracja i Współpraca”, które również organizuje konferencje popularnonaukową Welscience in Bydgosz. Organizacja powstała w 2000 roku. Kontynuuje tradycje organizacji konferencji gospodarczych, zainicjowanych przez Stowarzyszenie Forum Polska – Zachód, odbywających się w Międzyzdrojach w latach 1996–2000. Od 30 lat organizuje konferencje społeczno-gospodarcze „Welconomy Forum in Torun”. To forum jest miejscem spotkań gości z Polski i zagranicy. Podczas konferencji spotykają się, dyskutują i wymieniają poglądy przedstawiciele Unii Europejskiej, ambasadorowie, przedstawiciele rządu, samorządowcy, parlamentarzyści, przedstawiciele nauki, kultury, mediów, i przedsiębiorcy. Tematyka „Welconomy Forum in Torun” obejmuje analizę najważniejszych wyzwań stojących przed polską, europejską i światową gospodarką w kontekście kryzysu ekonomicznego oraz procesów integracji i globalizacji.

Aktualne informacje o XXX kongresie społeczno-gospodarczym „Welconomy Forum in Torun” są dostępne pod poniższym adresem: https://welconomy.pl/program. Rejestracja na edycję Welconomy 2023 odbywa się elektronicznie pod linkiem: https://welconomy.pl/formularz-rejestracyjny

 

Agencja Informacyjna, gospodarka, /DEC/ 8.02.2023