KBJ S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 października 2023 r. wraz z projektami uchwał

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:2023-09-22_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)2023-09-22_KBJ_Projekty_uchwal_NWZ.pdf  (RAPORT...

KBJ S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 października 2023 r. wraz z projektami uchwał

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:2023-09-22_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)2023-09-22_KBJ_Projekty_uchwal_NWZ.pdf  (RAPORT...