KGHM POLSKA MIEDŹ SA: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Uchwaly_NWZ_2022_11_24.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)Resolutions_EGM_2022_11_24.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)...

KGHM POLSKA MIEDŹ SA: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Uchwaly_NWZ_2022_11_24.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)Resolutions_EGM_2022_11_24.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)...