KOOL2PLAY S.A.: Przyjęcie nowej strategii Grupy Kapitałowej Emitenta na lata 2024-2027

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:2024-2027_K2P_Nowa_Strategia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ...

KOOL2PLAY S.A.: Przyjęcie nowej strategii Grupy Kapitałowej Emitenta na lata 2024-2027

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:2024-2027_K2P_Nowa_Strategia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ...