Krakowski Bank Spółdzielczy: Powołanie przez Komisję Nadzoru Finansowego kuratora w Krakowskim Banku Spółdzielczym

Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego, że w dniu 25.02.2021 r. powziął informację, że decyzją z dnia 24 lutego 2021r. Komisja Nadzoru Finansowego z dniem 1 marca 2021 r. ustanowiła kuratora w Krakowskim Banku Spółdzielczym...

Krakowski Bank Spółdzielczy: Powołanie przez Komisję Nadzoru Finansowego kuratora w Krakowskim Banku Spółdzielczym

Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego, że w dniu 25.02.2021 r. powziął informację, że decyzją z dnia 24 lutego 2021r. Komisja Nadzoru Finansowego z dniem 1 marca 2021 r. ustanowiła kuratora w Krakowskim Banku Spółdzielczym...