LAUREN PESO POLSKA: Zawarcie aneksu nr 1 do umowy o wprowadzenie akcji serii F i akcji serii G Spółki obrotu w alternatywnym systemie obrotu

Zarząd Emitenta Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 3/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku (dot. zawarcia umowy o wprowadzenie akcji...

LAUREN PESO POLSKA: Zawarcie aneksu nr 1 do umowy o wprowadzenie akcji serii F i akcji serii G Spółki obrotu w alternatywnym systemie obrotu

Zarząd Emitenta Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 3/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku (dot. zawarcia umowy o wprowadzenie akcji...