LENA LIGHTING: Informacja poufna na temat szacunkowych wybranych danych finansowych za 2020 rok

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Szacunkowe_wybrane_dane_finansowe_za_2020_rok.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO...

LENA LIGHTING: Informacja poufna na temat szacunkowych wybranych danych finansowych za 2020 rok

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Szacunkowe_wybrane_dane_finansowe_za_2020_rok.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO...