LUBAWA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa S.A. na dzień 15 czerwca 2023 r.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:2023-05-19_LBW_Ogloszenie_ZWZ_za_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)2023-05-19_LBW_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf  (RAPORT...

LUBAWA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa S.A. na dzień 15 czerwca 2023 r.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:2023-05-19_LBW_Ogloszenie_ZWZ_za_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)2023-05-19_LBW_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf  (RAPORT...