M FOOD S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A. - uzupełnienie

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_M_FOOD_30062023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_ZWZ_M_FOOD_30062023.pdf  (RAPORT...

M FOOD S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A. - uzupełnienie

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_M_FOOD_30062023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_ZWZ_M_FOOD_30062023.pdf  (RAPORT...