Mabion chce wyemitować do 10,5 mln akcji serii V; zakłada pozyskanie ok. 100-200 mln zł

Akcjonariusze Mabionu zdecydują o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nie więcej niż 10,5 mln akcji serii V bez prawa poboru - wynika z projektów uchwał NWZ zwołanego na 22 marca. Mabion zakłada pozyskanie z emisji środków finansowych na poziomie około 100-200 mln zł.

Mabion chce wyemitować do 10,5 mln akcji serii V; zakłada pozyskanie ok. 100-200 mln zł

Akcjonariusze Mabionu zdecydują o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nie więcej niż 10,5 mln akcji serii V bez prawa poboru - wynika z projektów uchwał NWZ zwołanego na 22 marca. Mabion zakłada pozyskanie z emisji środków finansowych na poziomie około 100-200 mln zł.