MABION S.A.: Rozszerzenie i wydłużenie współpracy z Novavax, Inc. – wariant Omicron

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 31 / 2022 Data sporządzenia:...

MABION S.A.: Rozszerzenie i wydłużenie współpracy z Novavax, Inc. – wariant Omicron

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 31 / 2022 Data sporządzenia:...