MADKOM: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd Madkom SA z siedzibą w Gdyni (dalej "Emitent"), działając zgodnie z § 6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania...

MADKOM: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd Madkom SA z siedzibą w Gdyni (dalej "Emitent"), działając zgodnie z § 6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania...