MAKARONY POLSKIE S.A.: Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2022

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Sprawozdanie_dot._wynagrodzen_za_2022_-_PL_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)raport_z_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_Makarony_2022-sig.pdf  (RAPORT...

MAKARONY POLSKIE S.A.: Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2022

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:Sprawozdanie_dot._wynagrodzen_za_2022_-_PL_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)raport_z_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_Makarony_2022-sig.pdf  (RAPORT...