MBF Group: Emisja akcji w ramach kapitału docelowego

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 stycznia 2021 roku, działając na podstawie art. 444-447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks...

MBF Group: Emisja akcji w ramach kapitału docelowego

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 stycznia 2021 roku, działając na podstawie art. 444-447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks...