MBF GROUP S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 17 listopada 2023 roku

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:WykazAkcjonariuszy_ZWZA_20231117_5proc.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO...

MBF GROUP S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 17 listopada 2023 roku

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘSpis załączników:WykazAkcjonariuszy_ZWZA_20231117_5proc.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO...