MCI CAPITAL ASI S.A.: Korekta RB 4/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. - ,,Otrzymanie postanowienia o wpisie do rejestru zastawów”

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 4 / 2021 K Data sporządzenia:...

MCI CAPITAL ASI S.A.: Korekta RB 4/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. - ,,Otrzymanie postanowienia o wpisie do rejestru zastawów”

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 4 / 2021 K Data sporządzenia:...