MEDAPP: Rejestracja zmian w statucie MEDAPP Spółka Akcyjna

Zarząd spółki MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 26 września 2022 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia...

MEDAPP: Rejestracja zmian w statucie MEDAPP Spółka Akcyjna

Zarząd spółki MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 26 września 2022 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia...