MEDAPP: Uzupełnienie raportu bieżącego EBI nr 25/2020 z dnia 6.08.2020 r.

Zarząd spółki MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w uzupełnieniu raportu bieżącego EBI nr 25/2020 z dnia 6.08.2020 r. niniejszym przekazuje się do publicznej wiadomości życiorysy Członków Rady Nadzorczej,...

MEDAPP: Uzupełnienie raportu bieżącego EBI nr 25/2020 z dnia 6.08.2020 r.

Zarząd spółki MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w uzupełnieniu raportu bieżącego EBI nr 25/2020 z dnia 6.08.2020 r. niniejszym przekazuje się do publicznej wiadomości życiorysy Członków Rady Nadzorczej,...