METAVERSUM: Objęcie akcji serii I w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego

Zarząd Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2022 z dnia 21.12.2022 roku, informuje, że w dniu 16.03.2023 roku uprawniony tj. posiadacz warrantów...

METAVERSUM: Objęcie akcji serii I w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego

Zarząd Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2022 z dnia 21.12.2022 roku, informuje, że w dniu 16.03.2023 roku uprawniony tj. posiadacz warrantów...