MFOOD: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A.

Zarząd M FOOD S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023 roku o godz. 15:00, w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Karolewskiej 1. W załączeniu pełna...

MFOOD: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A.

Zarząd M FOOD S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023 roku o godz. 15:00, w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Karolewskiej 1. W załączeniu pełna...