Mimo galopującej inflacji Turcja znowu obniżyła stopy procentowe. Światowy ewenement

W czwartek Bank Turcji obniżył główną stopę procentową pomimo wysokiej i wciąż rozpędzającej się inflacji. Najnowszy odczyt wskazuje, że ceny konsumpcyjne rosną nad Bosforem w tempie ponad 85 proc.

Mimo galopującej inflacji Turcja znowu obniżyła stopy procentowe. Światowy ewenement
W czwartek Bank Turcji obniżył główną stopę procentową pomimo wysokiej i wciąż rozpędzającej się inflacji. Najnowszy odczyt wskazuje, że ceny konsumpcyjne rosną nad Bosforem w tempie ponad 85 proc.