MM CONFERENCES S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 7 / 2021 Data sporządzenia:...

MM CONFERENCES S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 7 / 2021 Data sporządzenia:...