MOONLIT: Formularz zapisu na akcje serii H emitowane w trybie prawa poboru

Zarząd Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) załącza formularz zapisów na akcje serii H.Jednocześnie Spółka, w nawiązaniu do komunikatu EBI 30/2023 z dnia 6 listopada 2023roku informuje, że:1) ogłoszenie...

MOONLIT: Formularz zapisu na akcje serii H emitowane w trybie prawa poboru

Zarząd Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) załącza formularz zapisów na akcje serii H.Jednocześnie Spółka, w nawiązaniu do komunikatu EBI 30/2023 z dnia 6 listopada 2023roku informuje, że:1) ogłoszenie...