MOONLIT S.A.: Otrzymanie wypowiedzenia umowy licencyjnej od CD Projekt S.A.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 1 / 2023 Data sporządzenia:...

MOONLIT S.A.: Otrzymanie wypowiedzenia umowy licencyjnej od CD Projekt S.A.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 1 / 2023 Data sporządzenia:...