MPL VERBUM: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w związku z dematerializacją

MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-626) przy ul. Szelągowskiej 45A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372990, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań...

MPL VERBUM: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w związku z dematerializacją

MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-626) przy ul. Szelągowskiej 45A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372990, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań...