MURAPOL S.A.: Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy Murapol w I półroczu 2024 r. i w II kwartale 2024 r.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 25 / 2024 Data sporządzenia:...

MURAPOL S.A.: Informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z Grupy Murapol w I półroczu 2024 r. i w II kwartale 2024 r.

Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 25 / 2024 Data sporządzenia:...