Na rynku walutowym obawy przed globalną recesją...

Piątek przynosi wzrosty dolara na szerokim rynku, minorowe nastroje panują też na rynkach akcji, oraz surowców. Wspólny mianownik? Agresywna polityka banków centralnych (wczoraj mieliśmy tzw. super-czwartek) może doprowadzić do globalnej recesji.

Na rynku walutowym obawy przed globalną recesją...
Piątek przynosi wzrosty dolara na szerokim rynku, minorowe nastroje panują też na rynkach akcji, oraz surowców. Wspólny mianownik? Agresywna polityka banków centralnych (wczoraj mieliśmy tzw. super-czwartek) może doprowadzić do globalnej recesji.