Największa w historii PKO Banku Polskiego emisja obligacji komunalnych

PKO Bank Polski zawarł 23 lipca z miastem Kraków umowę dotyczącą zorganizowania emisji obligacji na kwotę 620 mln zł. To już 27 emisja obligacji dla miasta wojewódzkiego, którą poprowadzi PKO – w tym druga dla Krakowa. Pierwszą na sumę 300 mln zł wyemitowano w 2009 r. Udział PKO Banku Polskiego w rynku obligacji komunalnych mierzony ... Artykuł Największa w historii PKO Banku Polskiego emisja obligacji komunalnych pochodzi z serwisu PRNews.pl.

Największa w historii PKO Banku Polskiego emisja obligacji komunalnych

PKO Bank Polski zawarł 23 lipca z miastem Kraków umowę dotyczącą zorganizowania emisji obligacji na kwotę 620 mln zł. To już 27 emisja obligacji dla miasta wojewódzkiego, którą poprowadzi PKO – w tym druga dla Krakowa. Pierwszą na sumę 300 mln zł wyemitowano w 2009 r. Udział PKO Banku Polskiego w rynku obligacji komunalnych mierzony wartością zadłużenia wynosi blisko 40 proc.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie planowanego w 2021 r. deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Obligacje zostaną wyemitowane w trzech seriach: seria A21 o wartości 300 mln zł, seria B21 o wartości 300 mln zł i seria C21 o wartości 20 mln zł.

– To największa emisja obligacji w historii banku. Jak dotąd PKO Bank Polski zorganizował dla samorządów emisje obligacji komunalnych na ogólną sumę blisko 21,5 mld złotych, od lat utrzymuje na tym rynku pozycję lidera. Od początku powstania obecnego rynku obligacji komunalnych przeprowadziliśmy blisko 2,5 tys. emisji. Bank prowadzi obsługę 650 samorządów, którym zapewniamy profesjonalną obsługę w pełnym zakresie usług finansowych. Podpisana umowa emisyjna z Krakowem będzie miała istotny wpływ na rozwój miasta i regionu  – podkreśla Marcin Eckert, wiceprezes zarządu banku nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej i Administracji.

W umowie bank zobowiązuje się do przygotowania dokumentacji związanej z procesem emisji obligacji oraz do nabycia obligacji emitowanych przez Miasto. Tegoroczna emisja obligacji Krakowa podobnie jak poprzednie zostanie wprowadzona do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Emisja obligacji posłuży miastu uzyskać środki dla dalszego rozwoju. Środki z emisji obligacji pozwolą na sfinansowanie m.in. inwestycji strategicznych: budowę linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej, przebudowę stacji kolejowej SKA „Kraków-Swoszowice” wraz z budową parkingu typu „Park & Ride” oraz szeregu innych przedsięwzięć inwestycyjnych istotnych z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju Miasta.

PKO Bank Polski jest od lat sprawdzonym partnerem Krakowa. Od 2016 r. prowadzi obsługę finansową miasta, zapewniając władzom samorządowym Krakowa szeroki wachlarz usług, zarówno w zakresie oferty depozytowo-transakcyjnej, jak i kredytowej oraz profesjonalną obsługę. Bank udostępnia m.in. możliwość instalacji opłatomatów w urzędach, a w ramach usługi „PKO masowe wypłaty” realizację zleceń płatniczych z wykorzystaniem własnej sieci bankomatów. Współpracując z bankiem instytucje publiczne, mogą korzystać z darmowych terminali płatniczych. Współpraca PKO Banku Polskiego z samorządami dotyczy nie tylko kwestii czysto finansowych i oferowania produktów bankowych. Opiera się również na doradztwie w zakresie struktury finansowania czy modelu realizacji inwestycji. Bank pomaga samorządom znaleźć najlepsze i najbardziej optymalne rozwiązania związane z finansowaniem zaplanowanych inwestycji. Od lat uczestniczy w wielu samorządowych projektach inwestycyjnych o niestandardowym charakterze takich jak Afrykarium-Oceanarium we Wrocławiu, Park Wodny „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” w Szczecinie, czy finansowanie zakupu nowych pociągów przez Koleje Dolnośląskie.

Dzięki obsłudze budżetu miasta PKO ma istotny udział w finansowaniu jednego z najważniejszych samorządów w kraju. PKO Bank Polski finansuje w Krakowie m.in. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz Arena Kraków SA.

Ten rok może okazać się rekordowym pod względem sumy emisji obligacji komunalnych prowadzonych przez PKO. Podpisana właśnie z Krakowem umowa jest już kolejną w tym roku. W czerwcu do emitentów obligacji komunalnych z PKO dołączyła Piła z dwoma emisjami na łączną sumę 79 mln zł oraz Słupsk (53 mln zł).

Źródło: PKO BP

Artykuł Największa w historii PKO Banku Polskiego emisja obligacji komunalnych pochodzi z serwisu PRNews.pl.