NGGAMES: Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

Zarząd NO GRAVITY GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 23 września 2022 r. została podpisana obustronnie umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w zakresie wprowadzenia akcji serii F i G Emitenta do obrotu...

NGGAMES: Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

Zarząd NO GRAVITY GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 23 września 2022 r. została podpisana obustronnie umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w zakresie wprowadzenia akcji serii F i G Emitenta do obrotu...