Nowości w ubezpieczeniu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – Pakiet dla dziecka w Generali i Proama

Generali oraz Proama jeszcze przed nowym rokiem szkolnym przygotowały zmiany w ubezpieczeniu NNW – Pakiet dla dziecka. Klienci mogą liczyć na zwrot kosztów leków zaleconych po wyjściu ze szpitala. Uczniowie, którzy skończyli 13 lat będą mieli szansę skorzystać również z ubezpieczenia OC. W wariancie optymalnym, maksymalnym i prestiż dostępne jest nowe świadczenie gwarantujące zwrot kosztów ... Artykuł Nowości w ubezpieczeniu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – Pakiet dla dziecka w Generali i Proama pochodzi z serwisu PRNews.pl.

Nowości w ubezpieczeniu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – Pakiet dla dziecka w Generali i Proama

Generali oraz Proama jeszcze przed nowym rokiem szkolnym przygotowały zmiany w ubezpieczeniu NNW – Pakiet dla dziecka. Klienci mogą liczyć na zwrot kosztów leków zaleconych po wyjściu ze szpitala. Uczniowie, którzy skończyli 13 lat będą mieli szansę skorzystać również z ubezpieczenia OC.

W wariancie optymalnym, maksymalnym i prestiż dostępne jest nowe świadczenie gwarantujące zwrot kosztów leków, zaleconych po zakończeniu leczenia szpitalnego.

Klauzula OC została zmodyfikowana w taki sposób, by mogli z niej skorzystać nie tylko studenci pracujący w przerwie od zajęć, ale również uczniowie, którzy skończyli 13 lat. Ochrona będzie działać zarówno w życiu prywatnym, jak i np. podczas odbywania praktyk przyuczających do zawodu.

W przypadku ubezpieczenia NNW – Pakiet dla dziecka w Generali rodzic ma do wyboru cztery warianty ubezpieczenia NNW o różnych zakresach i sumach ubezpieczenia. Ochroną mogą być objęte wszystkie dzieci: od dnia narodzin do 18. roku życia, a także osoby do 26. roku życia, które w tym, czasie uczą się w trybie dziennym lub zaocznym.

Z ubezpieczeniem Generali dziecko objęte jest ochroną ubezpieczeniową całą dobę, 7 dni w tygodniu, niezależnie od miejsca pobytu – w szkole, w domu, w górach i nad morzem, w Polsce a także zagranicą. W ramach tego ubezpieczenia, rodzic otrzyma świadczenie nie tylko za pobyt dziecka w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku, zatrucia pokarmowego, choroby, w tym COVID-19, ale także będzie miał pokryte koszty jego rehabilitacji lub leczenia. Dziecko otrzyma świadczenie za śmierć rodziców, a także pomoc psychologiczną.

Źródło: Generali

Artykuł Nowości w ubezpieczeniu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – Pakiet dla dziecka w Generali i Proama pochodzi z serwisu PRNews.pl.