Od połowy czerwca Grupa ANG ze zdalnym systemem tłumaczenia języka migowego

Grupa ANG udostępnia bezpłatną pomoc tłumacza migowego i ułatwia osobom głuchym kontakt z ekspertami finansowymi. Usługa została uruchomiona we współpracy z Migam.org Do wyzwań współczesnego świata i biznesu zalicza się minimalizowanie barier, w tym zapewnienie każdemu konsumentowi dostępu do wiedzy na temat danego produktu, zalet czy możliwego ryzyka, wynikającego z jego zakupu. By tak się ... Artykuł Od połowy czerwca Grupa ANG ze zdalnym systemem tłumaczenia języka migowego pochodzi z serwisu PRNews.pl.

Od połowy czerwca Grupa ANG ze zdalnym systemem tłumaczenia języka migowego

Grupa ANG udostępnia bezpłatną pomoc tłumacza migowego i ułatwia osobom głuchym kontakt z ekspertami finansowymi. Usługa została uruchomiona we współpracy z Migam.org

Do wyzwań współczesnego świata i biznesu zalicza się minimalizowanie barier, w tym zapewnienie każdemu konsumentowi dostępu do wiedzy na temat danego produktu, zalet czy możliwego ryzyka, wynikającego z jego zakupu. By tak się stało, konieczna jest przejrzysta, obustronna komunikacja. Według szacunków Polskiego Związku Głuchych w Polsce jest ok. 3 mln osób z uszkodzonym słuchem w stopniu lekkim (z niedosłuchem), 800 – 900 tys. słabosłyszących i 50-150 tys. osób głuchych, które komunikują się wyłącznie przy pomocy polskiego języka migowego (PJM), w tym sięgają po wiedzę specjalistyczną. Dzięki technologii stosowanej przez Migam osoby głuche za pomocą komputera, tabletu czy telefonu z dostępem do Internetu komunikują się z urzędami czy firmami. Do grona spółek, które wprowadziły możliwość komunikowania się w PJM dołączyła Grupa ANG.

– Zobowiązaniem branży finansowej wobec swoich klientów jest zapewnienie dostępu do usług i produktów w sposób odpowiedzialny, zrównoważony, bez wykluczania jakiejkolwiek grupy społecznej. Nie chodzi tylko o to, byśmy oferowali przejrzyste, zrozumiałe i proste produkty finansowe, za godziwą cenę, ale także kluczowe jest skupienie się na budowaniu świadomości i zapewnieniu dostępu do nich wszystkim konsumentom. Dlatego też nawiązanie współpracy z Migam i zapewnienie dostępu do wiedzy naszych ekspertów osobom z grup potencjalnie wykluczonych, które mogą być narażone na różne, negatywne dla nich konsekwencje podyktowane zakupem produktów finansowych, było oczywistym krokiem w rozwoju naszej firmy. Dodatkowym argumentem było także to, że wśród współpracowników ANG są także osoby głuche, stąd też podążamy za ich rekomendacją – powiedział Artur Nowak-Gocławski, Prezes Grupy ANG.

Jako jedyny pośrednik kredytowo-ubezpieczeniowy Grupa ANG podpisała Deklarację Odpowiedzianej Sprzedaży. Dokument, który wyznacza ramy odpowiedzialności wobec konsumenta, promuje działania wykraczające poza wymagania określone prawem i zachęca do ciągłego doskonalenia się w tym obszarze.

Grupa ANG jako jedyna z branży finansowej posiada prestiżowy certyfikat B Corp, który jest potwierdzeniem spełnienia rygorystycznych norm społecznych i środowiskowych. Tym samym Grupa ANG znajduje się na liście firm uznawanych za najlepsze dla świata. Widać to m.in. na przykładzie tego, że w swojej strategii biznesowej kieruje się odpowiedzialną sprzedażą – nie akceptuje missellingu, czyli sprzedaży klientom usług lub produktów, których nie potrzebują, nie rozumieją, na który ich nie stać lub za niegodziwą cenę. Do tego, w sposobie zarządzania i traktowania swoich interesariuszy należy do czołówki firm działających w Polsce – większościowy pakiet akcji, czyli ponad 59 proc. jest w posiadaniu współpracowników. Tym samym 355 akcjonariuszek i akcjonariuszy współdecyduje o kierunkach rozwoju firmy.

Źródło: Grupa ANG

Artykuł Od połowy czerwca Grupa ANG ze zdalnym systemem tłumaczenia języka migowego pochodzi z serwisu PRNews.pl.