OFE PZU "Złota Jesień" ma powyżej 5 proc. na walnym Mo-Bruku

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" ma akcje reprezentujące 6,37 proc. kapitału zakładowego Mo-Bruku i dające 5,31 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki - podał Mo-Bruk w komunikacie.

OFE PZU "Złota Jesień" ma powyżej 5 proc. na walnym Mo-Bruku

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" ma akcje reprezentujące 6,37 proc. kapitału zakładowego Mo-Bruku i dające 5,31 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki - podał Mo-Bruk w komunikacie.